کاسپین

نسل جدید و یا نسل سوم دزدگیر ها


۱۵ شهریور نسل جدید و یا نسل سوم دزدگیر ها

نسل جدید و یا نسل سوم دزدگیر ها

نسل جدید و یا نسل سوم دزدگیرها امکاناتی است که در طی سال های اخیر برای کامل نمودن سیستم های امنیتی به آن ها اضافه گردیده است و موجب بهتر عمل نمودن سیستم های دزدگیر شده و چنانچه فروشگاه ها از این امکانات جدید در فضای داخلی خود استفاده نمایند دیگر نیازی به مواردی نظیر دوربین های مدار بسته نمی باشد. در نسل جدید و یا نسل سوم دزدگیر ها امکاناتی وجود دارد تا چرخه ای از حضور کالا در فروشگاه تا فروش آن کنترل شود و حتی تعداد آن نیز مدیریت می شود.

دیگر امکانات نسل جدید و یا نسل سوم دزدگیر ها :

  • شمارش تعداد افرادی که به فروشگاه مراجعه می کنند :

با استفاده از این امکانات شما می دانید در هر ثانیه چند نفر در فروشگاه شما حضور دارند در واقع این امکانات توانایی شمارش افرادی که وارد فروشگاه می شوند و یا از آن خارج می شوند را دارا می باشد.

  • شمارنده های تگ کالا

شمارنده تگ کالا امکاناتی است که زمان غیر فعال شدن تگ کالا را نشان خواهد داده تا چنانچه در زمان غیر از ساعات کاری فروشگاه باشد به صاحب فروشگاه گزارش داده شود.

  • تصویر برداری در زمان های هشدار

نسل جدید و یا نسل سوم دزدگیر ها امکاناتی جهت تصویر برداری در زمان های هشدار سیستم دزدگیر دارند تا در زمانی که سیستم هشدار می دهد شروع به تصویر برداری و ضبط تصاویر فروشگاه نماید

  • ثبت زمان های ورود و خروج کارکنان به مکان نگهداری کالا

نسل جدید و یا نسل سوم دزدگیرها امکاناتی جهت ثبت زمان های ورود و خروج کارکنان به مکان نگهداری کالا دارد تا زمان ورود و خروج کارکنان را ثبت و ضبط نماید.

  • متوسط میزان فروش فروشگاه

نسل جدید و یا نسل سوم دزدگیرها امکاناتی جهت تهیه گزارش برای نمایش متوسط میزان فروش دارا می باشد تا به شما میانگین فروش را نشان دهد.

  • ارسال داده های جمع آوری شده

نسل جدید و یا نسل سوم توانایی ثبت و نگه داری تمامی اطلاعات بدست آمده را دارا می باشد، همچنین می تواند اطلاعات ثبت شده را برای ایمیل های تنظیم شده بر روی خود دستگاه ارسال نماید تا مدیران به راحتی بتوانند کلیه امور فروش را زیر نظر داشته باشند .

peran2

peran2

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه