کاسپین

Author: admin

دزدگیر و دزدگیر فروشگاهی
دزدگیر | دزدگیر فروشگاهی

دزدگیر فروشگاهی

انواع دزدگیر و دزدگیرهای فروشگاهی

سیستم دزدگیر ; انتخاب تعداد آنتن های مورد نیاز برای یک فروشگاه به عوامل مختلفی بستگی دارد.

گیت های فروشگاهی - گيت دزدگیر RF یا همان (Radio Frequency)
گیت فروشگاهی | دزدگیر فروشگاهی

دزدگیر گیت فروشگاهی :

سیستم گیت و دزدگیر فروشگاهی

بر اساس نوع کاربرد و فرکانس به سه قسمت زیر تقسیم می شوند: 1- گیت فروشگاهی RF 2- گیت فروشگاهی AM 3-گیت فروشگاهی EM