کاسپین

مقالات

دزدگیر مغازه

دزدگیر مغازه یا سیستم اعلام سرقت فروشگاهی سیستمی است که به صاحبان فروشگاه ها کمک می کند با صرف هزینه ، وقت کمتر و ضریب اطمینان بالاتر مانع از خروج اجناس مغازه به صورت غیر قانونی شویم.

گیت های دزدگیر فروشگاهی - فروشگاه بالنو
گیت های دزدگیر فروشگاهی

گیت های دزدگیر فروشگاهی ; سرقت از فروشگاه ها یکی از مهمترین دغدغه های فروشگاه ها است. به همین خاطر صاحبان فروشگاه ها درصدد جستجوی راه حلی مناسب  برای رهایی از این مشکل م باشد.

مزایای سیستم های دزدگیر کاسپین - گیت فروشگاهی
مزایای سیستم های دزدگیر کاسپین

مزایای سیستم های دزدگیر کاسپین موضوع اصلی این نوشتار می باشد ، سرقت از فرو شگاه ها و یا قابل اعتماد نبودن کادر فروشگاه از جمله مشکلاتی است که تمامی فروشگاه ها با آن سر و کار دارند.

سیستم های دزدگیر فروشگاهی - سیستم های ضد سرقت
سیستم های دزدگیر فروشگاهی (گیت های دزدگیر)

سیستم های دزدگیر فروشگاهی به منظور جلوگیری از سرقت اجناس از فروشگاه ها، کتاب از کتابخانه ها و یا لوازم موجود در دفاتر و یا ساختمان ها بکار می رود ، که برای هر یک از لوازم بالا باید از تگ یا لیبل مخصوص به آن استفاده نمود.

دزدگیر و دزدگیر فروشگاهی
دزدگیر | دزدگیر فروشگاهی

دزدگیر فروشگاهی

انواع دزدگیر و دزدگیرهای فروشگاهی

سیستم دزدگیر ; انتخاب تعداد آنتن های مورد نیاز برای یک فروشگاه به عوامل مختلفی بستگی دارد.

گیت های فروشگاهی - گيت دزدگیر RF یا همان (Radio Frequency)
گیت فروشگاهی | دزدگیر فروشگاهی

دزدگیر گیت فروشگاهی :

سیستم گیت و دزدگیر فروشگاهی

بر اساس نوع کاربرد و فرکانس به سه قسمت زیر تقسیم می شوند: 1- گیت فروشگاهی RF 2- گیت فروشگاهی AM 3-گیت فروشگاهی EM