کاسپین

دزدگیر مغازه Tag

دزدگیر مغازه

دزدگیر مغازه یا سیستم اعلام سرقت فروشگاهی سیستمی است که به صاحبان فروشگاه ها کمک می کند با صرف هزینه ، وقت کمتر و ضریب اطمینان بالاتر مانع از خروج اجناس مغازه به صورت غیر قانونی شویم.